Otagowano: transport odpadów niebezpiecznych

Ziemia zaolejona 0

Ziemia zaolejona

Ziemia zaolejona

Awas Serwis to firma z siedzibą w Warszawie, którego działanie obejmuje całą Polskę. Specjalnością tej firmy jest neutralizacja odpadów ropopochodnych.

Odpady te stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego też muszą być odpowiednio zgromadzone oraz przechowywane, a następnie wywiezione do przeznaczonych w dodatku punktów. Przedsiębiorstwo Awas Serwis oferuje swoim klientom gruntowną obsługę na każdy etapie utylizacji. Zakład pracy to na co dzień likwiduje szkody ekologiczne poprzez staranne obróbkę wszystkich odpadów. Do tego działa także jako serwis zarówno dla obiektów, jak oraz dla maszyn przeznaczonych do oczyszczania ścieków. Za sprawą tego Awas Serwis to lider pośród firm, które wspierają ochronę środowiska oraz ratują planetę przed szkodliwymi skutkami pracy przemysłowej.